Symbios

Registreer je account


Door op `registreer` te klikken, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Bij een verzuimmelding of indien je aanspraak doet op onze (preventieve) dienstverlening heeft Synthra een wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens halen wij op bij jouw werkgever die ons naar aanleiding van jouw aanvraag toestemming geeft tot inzage en verwerking van jouw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken en delen, vind je in ons privacyreglement.